skip to Main Content

Vulkano – upplevelsegalleri med oändligt högt till tak

Vulkano är ett upplevelsegalleri med uppdraget att ge en försmak av Södra Änggården innan stadsdelen är färdigbyggd. Genom Vulkano börjar konsten och den urbana känslan sippra in i det som just nu är ett öde industriområde. Vulkano är en ateljé för allehanda hemlösa konstprojekt, eventyta för upplevelser som behöver en tillåtande miljö med takhöjd och jourhavande galleri för stora och små verk som söker en publik. Vulkano är dessutom värd för Södra Änggårdens showroom, som är en upplevelse i sig (se nedan).

Har du idéer som behöver svängrum och publik är du välkommen att kontakta Vulkanos curator Jordan Loraine på vulkano@sodraanggarden.se.

Ateljé för hemlösa konstprojekt

Vill du ha en temporär ateljé i Vulkano? Här finns alltid ett hörn för konstnärer och hantverkare som har en idé att förverkliga. Stora ytor och hög takhöjd gör att lokalen öppnar sig även för dig som har mastodontprojekt i tankarna.

Eventyta för
upplevelser

Vulkano är vidöppet för event som riktar uppmärksamheten mot Södra Änggården. Här finns alla möjligheter att ordna en intim föreläsning, interaktiv workshop, dansföreställning eller vad du nu vill göra.

Jourhavande
galleri & scen

Söker du en plats där du kan ställa ut dina målningar, fotografier, skulpturer, installationer eller kanske iscensätta en interaktiv föreställning? Då är Vulkano ett galleri och en scen med oanade möjligheter.

Välkommen till ett showroom i ovanlig miljö

Är du nyfiken på vad det är vi ska bygga i Södra Änggården? Kom till vårt nya showroom och upplev det på nära håll. Eftersom själva idén med Södra Änggården är att skapa stadsmiljö i ett gammalt industriområde, tyckte vi det var naturligt att placera showroomet i en utrymd industrifastighet. Låt inte utsidan avskräcka dig, inuti hittar du ett upplevelserikt showroom med massor av karaktär.

Södra Änggården är ju inte bara en stadsdel för dig som uppskattar det urbana, det är också platsen för dig som vill vara nära naturen. Därför är ekologiska värden centrala i hela projektet. Av den anledningen har vi skapat ett showroom där allt är återvunnet, återanvänt eller upcyclat. Du kommer bland annat att få se några nya och oväntade användningsområden för wellpapp.

Följ oss för öppettider
Showroom Södra Änggården är inrymt i upplevelsegalleriet Vulkano. I dagsläget har vi inte några fasta öppettider. Det är helt enkelt öppet när det är någon form av event på Vulkano. Om du följer Södra Änggården på Instagram eller Facebook så får du koll både på när showroomet är öppet och på allt spännande som händer i övrigt. Du kan också få en privat visning genom att kontakta info@sodraanggarden.se.

Vi som utvecklar Södra Änggården

Copyright ©2021. All rights belong to their respective owners.