etapp 1Rendering: Okidoki Arkitekter

Det är vi som skapar
ett skönare stadsliv!

Den storslagna naturen som Änggårdsbergen ger är ett unikt stadsliv som få stadsdelar – nya som gamla – kan konkurrera med. Änggårdsbergen kommer öppnas upp mot Södra Änggården tack vare flera nya entréer till naturreservatet som kombineras med den gröna kilen som sträcker sig genom bostadsområdet. Vi som bygger Södra Änggården har omsorg om hur bebyggelse, gator och parker ska utformas. Det är så vi hjälper till att skapa ett skönare stadsliv!

Platzer Fastigheter kommer under hela byggnationen finnas med som samordnare för Södra Änggården. Bonava, Peab BostadHökerum Bygg och Magnus Månsson Fastigheter är aktörerna som kommer starta utvecklingen av Södra Änggården. Bonava, Peab och Hökerum planerar bostadsrätter med Magnus Månsson Fastigheter bygger hyresrätter.

Södra Änggården utvecklas
i flera etapper

Som en del av Göteborgs jubileumssatsning Bostad2021 ska 600 lägenheter stå klara redan under 2021. Illustration nedan visar Södra Änggården i fullt utbyggt planområde hur det kommer se ut 2025.

Etapp 1 - 2021

Under den första etappen kommer 600 lägenheter, 1 skola, 1 park, 1 entré till Änggårdsbergen att byggas. Allt som innefattar etapp 1 är inom de streckade områdena.

Hela området

Totalt kommer 2 000 lägenheter, en F-9 skola med fullstor idrottshall, 3 förskolor, P-hus, butikslokaler i bottenplan, samhällsservice och flera entréer till Änggårdsbergen att byggas till 2025.

600 bostäder och 1 skola ingår i etapp 1 i Södra Änggården.Rendering: Okidoki Arkitekter