skip to Main Content
Visionsbild: Okidoki Arkitekter

Här är receptet på ett skönare stadsliv

Den klassiska kvarterstaden är det bästa sättet att skapa en skön stadskänsla – det blir tätt mellan husen, lätt att ta sig fram och bäddat för både gatuliv och gårdsliv. Lägg till variation och lekfullhet så har du receptet för Södra Änggården.

Variation är viktigt för stadskänslan. I Södra Änggården finns det alltid något nytt att upptäckta. Husen byggs i olika stil och höjd och bjuder dessutom på oväntade detaljer. Eftersom vi även vill ha variation på invånarna, bygger vi både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar och prislägen.

sodra-anggarden-vy6-takterass-okidoki-arkitekter

Folkliv från gatan till taken

Aktiva människor bidrar också till stadskänslan. Bottenvåningarna är vikta för butikslokaler och caféer. På taken gör vi plats för planteringar och gemensamma mötesplatser. I Södra Änggården är det nära till både service och samtal.

sodra-anggarden-familj-picknick

Trygga gårdar i barnens kvarterstad

Kvartersstaden är inte bara bra för gatu- och stadslivet. Kvarteret bildar också mysiga gårdar. Här kan de mindre barnen leka fritt medan du tar en fika med grannarna.

CCO Public Domain_Pixaba_Park_Helsingfors

Plats för parkliv

Även om Änggårdsbergen ligger alldeles intill så skapar vi olika parker inne i stadsmiljön – från den lilla pocketparken till en mer organiskt växande park som är en naturlig förlängning av Änggårdsbergen.

Södra Änggården som street art

Variation, känsla för detaljer och fokus på gatuliv är receptet på ett skönare stadsliv. Se när konstnären Ollio målar upp sin bild av den levande staden på en vägg i Södra Änggården.